• Her koşulda dürüst olmak
 • Alanımızda en iyi olmak için çalışmak
 • Yenilikleri takip ederek hizmet vermek
 • Müşterilerimizin işini kendi işimiz gibi sahiplenmek
 • Müşterilerimizin güvenini sağlamak ve bu güveni sürdürebilmek için kesintisiz hizmet vermek.
 • Evrensel ahlaki değerler (Fayda, Sırdaşlık, Tarafsızlık, Takım çalışması, Sürekli öğrenme, Yenilik ve teknoloji, Paylaşım, Öncülük, Bilimsellik, Sosyal sorumluluk,
 • Değer yaratma, Üretme, ve Süreklilik, …vb) konusunda tutarlı davranırız.
 • Rekabet gücümüzün kaynağı çalışanlarımızdır.
 • Çalışanlarımız, Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve toplumumuzla ilke ve değerlerimiz çerçevesinde karşılıklı saygı ve güvene dayalı ortamlar oluştururuz.
 • Takım ruhu içinde başarılarımızı takdir ederek, sorunların oluşmasına fırsat tanımayız, çıkabilecek sorunlarda çözüm odaklı davranırız.
 • Oluşturduğumuz projeleri zamanında ve zorluklardan yılmadan birbirimizi yücelterek ve destekleyerek başarıyla bitiririz.
 • Sürdürülerilir ticari başarıya odaklanarak sürekli olarak gelişmeyi hedefleriz.
 • Sorumluluk gerektiren bir konumda olan bizler, görevlerimizi yerine getirmede, sorunlara daima en yakın ilgi gösterir, özgür ve yaratıcı bir yaklaşım içinde inceler, pratik ve geçerli çözümler üretiriz.
 • Çevre ve toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olduğumuzun bilincindeyiz.